۰۱ مهر ۱۳۹۷

قضاء حاجت مومنین
شهیدسیدمحسن صدرالعلماء:…آرزو دارم خدا مرا به دنیا برگرداند تا قضاء حاجت مومنین نمایم زیرا در آن عالم هیچ عملی به اندازه قضاء حوائج مردم مورد توجه نیست.(۱) آرزوی این...
بیشتر بخوانید

مردمی ترین افراد بشر
جهادگران بسیجی مردمی ترین افراد بشرند. آنان جامعه را به سمت سعادت می برند. (۱) از جمله‌ى چیزهایى که مردم را به بهشت نزدیک میکند، بهبود معیشت مردم است؛ جامعه‌اى که در آن ف...
بیشتر بخوانید

خدمت به محرومین
گمان نمیکنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین باشد. امام خمینی (رحمة الله علیه)(۱) فقر، انسانها را به فساد می کشاند، به کفر می کشاند؛ فقر را باید ریشه‌کن کرد. از جمله‌ى چی...
بیشتر بخوانید

بروید سراغ کارهای نشدنی
رهبر معظم انقلاب: بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود… تصمیم بگیرید بر برداشتن کارهای سنگین تا بردارید « و لا یخشون احداً الا الله » خب، زحمت هایش چه؟ رنج هایش چه؟ محرومیت ها...
بیشتر بخوانید