جهاد فرهنگی

در این زمانه هجمه های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران ، هجمه های فرهنگی است پس باید دفاع ما از کشور و مبارزه ی ما با دشمن ، جهاد فرهنگی باشد ؛ جهاد فرهنگی ، مصادیق فراوانی دارد که یکی از این مصادیق را با بهره گیری از بیانات مقام معظم…

جهاد و ایثار

جهاد و ایثار دو واژه ای هستند که معمولا در کنار هم و  با هم بکار می روند اما  جهاد  و ایثار چه رابطه ای با هم دارند ؟ دلیل همراه بودن جهاد با ایثار این است که ایثار لازمه ی جهاد است زیرا ایثار یعنی از خودگذشتگی و کسی که…

ایمان حقیقی

ایمان حقیقی به چه معناست ؟ چه نوع ایمانی ، ایمان حقیقی است ؟ این ها سؤال های مهمی است که دانستن پاسخ آنها بسیار لازم است ؛ مخصوصا در این دوران که افراد و گروه هایی با ظاهری مؤمنانه و ادعای ایمان ، عوام فریبی می کنند. ایمان حقیقی ،…