گروه جهادی رهروان محبت

این گروه با داشتن یک تیم مختص نخبه ها و افرادی همچو نماینده خیر اندیشان جنوب و نماینده انجمن اسلامی شهرستان .عضو انجمن اسلامی استان فارس. خادم افتخاری حرم احمد ابن موسی الرضا و افراد برجسته دولتی از معاونت های مختلف استان ...و غیره میباشد.

جهادگران خستگی ناپذیر

مثال جهادگران خستگی ناپذیر مثال اسب عربی است ، اسب عربی خستگی ناپذیر است ؛ دیگر اسب ها بعد از مدتی دوندگی خسته می شوند و استراحت می کنند ولی اسب عربی استراحت نمی کند و همچنان می دود. جهادگران هم  مثل اسب عربی اند ، خستگی ناپذیر ...…

جهاد سبب عزت و قدرت

ملت مسلمان ایران  با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ، وارد عرصه های جهاد شد و از آن روز با ثابت قدم بودن در حرکت های جهادی ، عزتمند و قدرتمند شد و همه باور کردند که جهاد سبب عزت و قدرت است. ملتی که اهل جهاد باشد ملت پویا و زنده ای…

انتظار جهادی

همه ی ما ادعا می کنیم که از منتظران امام زمان هستیم ؛ اما آیا صرف یک ادعا کافی است؟ اینکه سر جای خود بنشینیم و فقط دعای فرج بخوانیم ، کافی است؟ چگونه باید منتظر مصلح جهان بود؟ تصور کنید منتظرید تا ساعت 6 کسی به دنبال شما بیاید و با هم

تحقق اسلام در محیط زندگی

موظفید اسلام را در محیط زندگی محقق کنید. اسلام چگونه در محیط زندگی محقق می شود؟ طلاب باید په کار هایی انجام دهند ؟ تبلیغ جهادی ؛ یکی از راه های اساسی برای تحقق اسلام در محیط زنگی است. یعنی رفتن طلاب به میان مردم برای تبلیغ

ترس و ناامیدی ممنوع!

ترس و ناامیدی ممنوع  ترس و ناامیدی مانع بزرگی در مسیر رشد و پیشرفت است؛ اگر فرد ناامید باشد در راه رسیدن به سعادت فردی باز می ماند اما اگر ملتی گرفتار ترس و ناامیدی شود دیگر رنگ قله های پیشرفت و سعادت را نخواهد دید... ملت مسلمان

گروه تبلیغی بشیران

گروه تبلیغی بشیران تاسیس : سال 1391 نام مدیر گروه : محمد احمدی منطقه فعالیت : خراسان جنوبی تعداد اعضاء : 173 نفر آدرس سایت : بشیران آدرس ایمیل : bashiran@gmail.com شماره تماس مدیر گروه : "دریافت از مدیریت سایت"…