آخرین مطالب

اهل جهاد

چهل سال از انقلاب اسلامی می­گذرد و در این مدت هیچ روزی نبوده که دشمنان انقلاب با ملت ایران دشمنی نورزند اما راه مقابله با این دشمنی ها فقط جهاد است ؛ امام خامنه ای در بیانیه گام دوم خطاب به ملت ایران حدود 20 مرتبه واژه جهاد را بکار…

جهادگران خستگی ناپذیر

مثال جهادگران خستگی ناپذیر مثال اسب عربی است ، اسب عربی خستگی ناپذیر است ؛ دیگر اسب ها بعد از مدتی دوندگی خسته می شوند و استراحت می کنند ولی اسب عربی استراحت نمی کند و همچنان می دود. جهادگران هم  مثل اسب عربی اند ، خستگی ناپذیر ...…

جهاد سبب عزت و قدرت

ملت مسلمان ایران  با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ، وارد عرصه های جهاد شد و از آن روز با ثابت قدم بودن در حرکت های جهادی ، عزتمند و قدرتمند شد و همه باور کردند که جهاد سبب عزت و قدرت است. ملتی که اهل جهاد باشد ملت پویا و زنده ای…

چند رسانه ای

ره نامه تخصصی تبلیغ و جهاد

مناطق محروم

گروه های جهادی تبلیغی