آخرین مطالب

تلاش و جهاد

آیا تلاش و جهاد ، تفاوتی با هم دارند ؟ چه رابطه ای بین تلاش و جهاد برقرار است ؟ شاید تصور شود که تلاش و جهاد ، مترادف هم اند و یک معنا دارند و می توانند به جای هم بکاربرده شوند ؛ اما اینطور نیست ، تلاش به معنای صرف کوشش است…

چند رسانه ای

ره نامه تخصصی تبلیغ و جهاد

تعلیم

چرا پیامبراکرم صلی الله علیه ، به سوی مردم فرستاده شدند ؟ سؤال مهمی است که دانستن پاسخ آن برای مبلغان جهادی…

مناطق محروم

گروه های جهادی تبلیغی