آخرین مطالب

تبلیغ دین

تبلیغ دین از آغاز اسلام ، مورد توجه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بوده ؛ ایشان اشخاص و گروه هایی را برای تبلیغ دین به مناطق و قبایل مختلف اعزام می کردند تا پیام خدا را به مردم برسانند . برای نمونه ؛ خود حضرت در یک…

مجاهد فرهنگی شهید سید محمد علی رحیمی

برای کسانی که وارد کار فرهنگی شده اند ومی خواهند فعال فرهنگی باشند ، لازم است با افراد شاخص و بزرگان این راه آشنا باشند ؛ مجاهد فرهنگی شهید سید محمد علی رحیمی ، سردار فرهنگی است که در این راه به شهادت رسیدند و منش و روش ایشان برای همه ی…

گروه جهادی تبلیغی منادیان راه حق

باسلام واحترام این گروه درطول سال فعالیت تبلیغی درمناطق مشترک دارد؛ ازجمله فعالیت های گروه : تبلیغ دانش آموزی ،نمایشگاه ،حلقه معرفت و بصیرت افزایی،اردو دانش آموزی وعمومی تفریحی علمی و زیارتی ،تبلیغ درمساجد وحسینیه ها ی شهر و روستا می…

چند رسانه ای

ره نامه تخصصی تبلیغ و جهاد

مناطق محروم

گروه های جهادی تبلیغی