آخرین مطالب

تبلیغ دین ، بهترین سخن

تبلیغ دین ، بهترین سخن در این روز های نزدیک به ماه مبارک رمضان عده ای از طلاب مهیای سفر می­شوند ؛ سفری یک ماهه برای تبلیغ جهادی. مبلغان جهادی با گفتار و رفتار خود مردم را در ماه خدا به خدا دعوت می­کنند و چه زیباست اینکه در این ماه

ترس و ناامیدی ممنوع!

ترس و ناامیدی ممنوع  ترس و ناامیدی مانع بزرگی در مسیر رشد و پیشرفت است؛ اگر فرد ناامید باشد در راه رسیدن به سعادت فردی باز می ماند اما اگر ملتی گرفتار ترس و ناامیدی شود دیگر رنگ قله های پیشرفت و سعادت را نخواهد دید... ملت مسلمان

جوانان جهادی

انقلاب ما با مجاهدت های جوانان جهادی خود پا برجاست، در هر دوره ای جوانان آن زمان در تمام عرصه ها تا پای جان ایستادگی کردند امام خامنه ای این نکته را در اجتماع بسیجیان کشور فرمودند : (ما در این حدود چهل سال جهادهای متعدّدی داشته‌ایم؛ در…

چند رسانه ای

ره نامه تخصصی تبلیغ و جهاد

مناطق محروم

گروه های جهادی تبلیغی