آخرین مطالب

ایمان حقیقی

ایمان حقیقی به چه معناست ؟ چه نوع ایمانی ، ایمان حقیقی است ؟ این ها سؤال های مهمی است که دانستن پاسخ آنها بسیار لازم است ؛ مخصوصا در این دوران که افراد و گروه هایی با ظاهری مؤمنانه و ادعای ایمان ، عوام فریبی می کنند. ایمان حقیقی ،…

جهاد عامل سربلندی ملت ها

جهاد عامل سربلندی ملت هاست ؛ چرا ؟ زیرا اگر چنانچه در ملتی همه ی افراد به فکر راحتی و آسایش خودشان باشند و به زندگی معمولی خود ادامه دهند و چیزی مهم تر و با ارزش تر از جان و مال خودشان برایشان وجود نداشته باشد ، کسی حاضر نمی شود برای…

رعایت عزت و احترام فقیران

وقتی فقیری آبرومند از سر نیاز و اضطرار، برای رفع ابتدایی ترین نیاز خود به توان گری روی می آورد و از درخواست کمک می کند، ناخواسته مقداری از عزت و آبروی انسانی خویش را در معرض نابودی قرار می دهد. در این باره از امام صادق علیه السلام می…

چند رسانه ای

ره نامه تخصصی تبلیغ و جهاد

مناطق محروم

گروه های جهادی تبلیغی