حمایت از مناطق محروم ، گروه های محرومیت زدایی و سایت تبلیغ جهادی

امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند:

«مَن قضی لاخیهِ المؤمنِ حاجهً قَضَی اللّهَ عزّوجَلَّ لَهُ یومَ القیامَهِ مأَهَ اَلف حاجهٍ مِن ذلکَ؛ اَوَّلُها الجَنَّه»؛

هر کس حاجتی از برادر مؤمن خود برآورد، خدای تعالی در روز قیامت صدهزار حاجت او را برآورده سازد، که یکی از آن ها داخل کردن او به بهشت است.

اصول کافی، ج ۲، ص ۱۹۲

دوست عزیز سلام
شما می توانید برای حمایت مالی و کمک جهادی به ( مناطق محروم ، گروه های جهادی و محرومیت زدایی و سایت تبلیغ جهادی ) با مسئول سایت تبلیغ جهادی تماس بگیرید.

شماره تماس:۰۹۹۰۴۵۲۹۶۷۵