انقلاب ادامه دارد و با حضور امت مسلمان در صحنه می توان این حرکت را به سرانجام رساند. خوشا بحال آنان که منتظر ننشسته اند تا مسئولین برای معیشت و فرهنگ مردم فکری بکنند و خودجوش در این مسیر به ندای رهبر انقلاب لبیک گویند و در گوشه گوشه این کشور به مردم خدمت می کنند.

بیایید همه با هم با خدمت به محرومین، راه قرب به دوست را میانبر برویم

سایت تخصصی تبلیغ جهادی در راستای تقویت گروه های جهادی و فرهنگی راه اندازی شده و از همهانسان های دغدغه مند دعوت به همکاری داریم؛ از هرگونه کمک و مساعدت فکری، مالی، فرهنگی جهت تقویت گروه های جهادی و مناطق محروم ما را بی نصیب نگذارید.

دوستان میتوانند کمک های مالی خود را نیز از طریق انتقال وجه به شماره کارت بانکی زیر به نام سید علیرضا سجادی مدیر سایت تبلیغ جهادی، واریز نمایند:

۶۰۳۷۹۹۷۱۲۷۴۹۱۸۰۲