مرور رده

کلام علماء و بزرگان

فرهنگ انفاق

انفاق یکی از دستورات الهی است ؛ خداوند حکیم و علیم که خالق جهان هستی است و با حکمت و علم بی نهایتی که دارد تمام احکام را بنابر مصالحی وضع کرده است ؛ در موارد بسیاری از قرآن کریم ، تأکید زیادی بر مسئله ی انفاق دارد ، برای نمونه…

راه درستِ پس انداز

راه درست پس انداز کردن چیست ؟ چه کنیم تا اموالمان از بین نرود ؟ راه درست پس انداز ، برای اینکه اموال ما ماندگار شود و از بین نرود ، این است که اموالمان را در راه خدا خرج کنیم ؛ تعجب نکنید ! راه درست همین است . با نگاه کلی به…

رمز اصلاح کارها

در چه صورتی کار ها اصلاح می شود ؟ رمز اصلاح کار ها چیست ؟ ریشه کنی فقر و رفع محرومیت از محرومان ، زمانی محقق می شود که همه ی اقشار مردم در رفع گرفتاری ضعفا ، سهیم شوند ؛ رمز اصلاح کار ها ، مردم و همکاری مردم است . برای همه واضح…

معیار جهاد چیست ؟

معیار جهاد چیست ؟ چه چیزهایی لازمه ی جهاد است ؟ برای تشخیص هر امری ، باید معیار های تحقق آن را بدانیم و با ملازم های آن امر ، آشنا باشیم ؛ برای دانستن معنای جهاد هم باید معیار جهاد و لازمه های جهاد را بدانیم . امام خامنه ای می…

تلاش و جهاد

آیا تلاش و جهاد ، تفاوتی با هم دارند ؟ چه رابطه ای بین تلاش و جهاد برقرار است ؟ شاید تصور شود که تلاش و جهاد ، مترادف هم اند و یک معنا دارند و می توانند به جای هم بکاربرده شوند ؛ اما اینطور نیست ، تلاش به معنای صرف کوشش است…

آفرین به جهادگران!

آفرین به جهادگران! به خاطر اینکه با جهادشان پیام انقلاب اسلامی را تا شهر ها و روستا های دورافتاده می برند ؛ آفرین به جهادگران! به خاطر اینکه از اتقلاب و اسلام و ایران دفاع می کنند ؛ آفرین به جهادگران! به خاطر اینکه به دورترین مناطق کشور…

رهبری و آینده کشور

امام خامنه ای چه کسانی را آینده ساز کشور می داند؟ ایشان دلبسته و امیدوار چه کسانی با چه شرایطی هستند؟ تمدن اسلامی را چگونه می توان ساخت ؟ بنده تکیه ام بر روی جوانان است. غالباً دلبسته و امیدوار به جوانها هستم برای آینده.…

جوان بسیجی

آیا با صرف عضویت جوان در پایگاه بسیج ، می توان به او گفت جوان بسیجی ؟ جوان باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان به او گفت جوان بسیجی ؟ بسیجی بودن امری ظاهری نیست ، بسیجی بودن به داشتن کارت بسیجی نیست ؛ بسیجی بودن به داشتن چند…

پیشنهاد شرکت در اردوی جهادی

آیا تا به حال کسی به شما پیشنهاد شرکت در اردوی جهادی داده است ؟ مدتی پیش یکی از دوستانم پیشنهاد شرکت در اردوی جهادی را به من داد ؛ مردد بودم و نمی دانستم قبول کنم و با او به اردوی جهادی بروم یا قبول نکنم و همین جا بمانم و به کارهای…