مرور رده

کلام علماء و بزرگان

اهل جهاد

چهل سال از انقلاب اسلامی می­گذرد و در این مدت هیچ روزی نبوده که دشمنان انقلاب با ملت ایران دشمنی نورزند اما راه مقابله با این دشمنی ها فقط جهاد است ؛ امام خامنه ای در بیانیه گام دوم خطاب به ملت ایران حدود 20 مرتبه واژه جهاد را بکار…

انتظار جهادی

همه ی ما ادعا می کنیم که از منتظران امام زمان هستیم ؛ اما آیا صرف یک ادعا کافی است؟ اینکه سر جای خود بنشینیم و فقط دعای فرج بخوانیم ، کافی است؟ چگونه باید منتظر مصلح جهان بود؟ تصور کنید منتظرید تا ساعت 6 کسی به دنبال شما بیاید و با هم

تحقق اسلام در محیط زندگی

موظفید اسلام را در محیط زندگی محقق کنید. اسلام چگونه در محیط زندگی محقق می شود؟ طلاب باید په کار هایی انجام دهند ؟ تبلیغ جهادی ؛ یکی از راه های اساسی برای تحقق اسلام در محیط زنگی است. یعنی رفتن طلاب به میان مردم برای تبلیغ

ترس و ناامیدی ممنوع!

ترس و ناامیدی ممنوع  ترس و ناامیدی مانع بزرگی در مسیر رشد و پیشرفت است؛ اگر فرد ناامید باشد در راه رسیدن به سعادت فردی باز می ماند اما اگر ملتی گرفتار ترس و ناامیدی شود دیگر رنگ قله های پیشرفت و سعادت را نخواهد دید... ملت مسلمان

جوانان جهادی

انقلاب ما با مجاهدت های جوانان جهادی خود پا برجاست، در هر دوره ای جوانان آن زمان در تمام عرصه ها تا پای جان ایستادگی کردند امام خامنه ای این نکته را در اجتماع بسیجیان کشور فرمودند : (ما در این حدود چهل سال جهادهای متعدّدی داشته‌ایم؛ در…

موضوع تبلیغ

من مبلغ جهادی هستم و میخواهم موضوع تبلیغ خود را انتخاب کنم ؛ برای مبلغ جهادی ، موضوع تبلیغ خیلی مهم است؛ همیشه برای انتخاب موضوع ، مشغول مطالعه می شوم تا موضوع تبلیغم ضروری و به روز باشد ؛

جوانان باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت دهند

در اين بیانیه‌ خطاب به ملت ایران، یک مضمون سه بار تکرار شده است: «جوانان باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت دهند.» به نظر می‌رسد که این مضمون باید مهم‌ترین مضمون بیانیه به حساب آید. جمله‌ی «جوانان باید شانه‌های خود را به زیر بار…