معاونت عمرانی گروه جهادی تبلیغی

معاونت عمرانی گروه جهادی تبلیغی
معاونت عمرانی گروه جهادی تبلیغی

 

• شرح معاونت عمرانی

بخش عمرانی در یک حرکت جهادی مورد نیاز است، این بخش باید با نگاه فرهنگی باشد نه صرف ساخت یک ساختمان. از همین جهت می­ توان ادعا نمود که اقدمات جانبی کارهای عمرانی در یک اردوی جهادی مهم تر است از انجام خود آن پروژه می باشد. بطور مثال در کنار برنامه ای عمرانی توجه به این مسائل بسیار اهمیت دارد:

الف) ایجاد روحیه خدمت به محرومین در میان جهادگران

ب) جذب اهالی به کمک در پروژه محرومیت زدائی و ایجاد روحیه کمک رسانی عمومی در روستا

ج) ارتباط و انس با مردم بواسطه پروژه عمرانی

د) ایجاد زمینه برای ورود به مناطقی که از فعالیت های فرهنگی تبلیغی استقبال نمی­کنند و یا در مناطق سنی نشین.

این معاونت نیازمند توان اجرائی یک طلبه یا دانشجوئی که بر عهده او است می­ باشد و در صورتی که این تخصص را به صورت خاص فرا نگرفته باید اطلاعات کافی نسبت به آن داشته باشد.

معاونت عمرانی از قسمت­ های مختلفی تشکیل می­ شود و با حضور افراد ذیل این فعالیت مطلوب واقع می­ گردد:

مسئول عمرانی، مهندس عمران، مهندس میکانیک، بنای­ جهادی، دانشجویان متخصص در زمینه­ های عمرانی، طلاب پایه­ های پائین، کارگران روستائی سالم

 

  • وظایف معاونت عمرانی

۱- برنامه­ ریزی جهت فعالیت عمرانی

۲- شناسائی منطقه و بررسی اولویت­ها با هماهنگی مسئول گروه

۳- مشخص نمودن برنامه عمرانی ۲۰ روز قبل حرکت جهادی

۴- هماهنگی بنا، کارگر، مهندس عمران و متخصصین مورد نیاز پروژه­ ها از منطقه یا بصورت جهادی ۷ روز قبل از حرکت جهادی

۵- ارائه گزارش به مسئول گروه یا مسئول اجرائی و یا مسئول هماهنگی در صورت حضور جهت هماهنگی­ های لازم با ارگان­ های مربوطه برای ارسال کمک ­های نقدی و غیرنقدی

۶- انجام تخصصی پروژه­ های عمرانی و تسلط بر کارهای زیرمجموعه و بر عهده داشتن مسئولیت کار زیرمجموعه

۷- گزارش روزانه پروژه های عمرانی و ارائه گزارش روند کار در فواصل اردو

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.