رسیدگی به مشکلات مردم در سیره شهید هادی

وظیفه هر مسلمانی این هست که هر جائی که نیازمندی مشاهده کنند، به کمک او بشتابند و او را یاری کنند و به حال او رسیدگی کنند، شهید ابراهیم نیز چنین رویکردی داشت و البته سعی می کرد ضمن رسیدگی به مشکلات مردم، با تبلیغات سوئی که باعث تخریب چهره اسلام توسط دشمنان شده بود، مبارزه کند و موج تبلیغات جهان بر ضد اسلام را خنثی کند. این مطلب را می توان از خاطراتی که درباره ایشان نقل شده، فهمید. یکی از دوستان شهید ابراهیم هادی می گوید: در بازرسی تربیت بدنی مشغول بودیم. بعد از گرفتن حقوق و پایان ساعت اداری، باهم فروشگاه رفتیم و تقریبا همه حقوقش را خرید کرد. سپس حوالی مجدیه، ابراهیم درب خانه ای را زد. پیرزنی که حجاب درستی نداشت دم در آمد. ابراهیم همه وسایل را تحویل داد. یک صلیب گردن پیرزن بود. خیلی تعجب کردم. در راه برگشت گفتم این خانم ارمنی بود. گفت باشه چطور مگه؟! با عصبانیت گفتم این همه فقیر مسلمون هست تو رفتی سراغ مسیحیا!؟

همینطور که پشت سرم نشسته بود گفت: مسلمون ها رو کسی هست کمک کنه. تازه کمیته امداد هم راه افتاده، کمکشون می کنه اما این بنده های خدا کسی رو ندارند. با این کار هم مشکلاتشان کم می شه، هم دلشان به امام و انقلاب گرم می شه.[۱]

[۱] سلام بر ابراهیم، ص۶۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.