مرور برچسب

مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان

منطقه چاه محمد چاهشور

نام منطقه : چاه محمد چاهشور   نام شهرستان : دلگان   نام استان : سیستان وبلوچستان   فاصله با مرکز استان: ۴۸۵km نوع محرومیت : خوراک وپوشاک تعلیم وتربیت   چند مورد از مشکلات منطقه : خانه بهداشت و پزشکی…

منطقه سردشت

نام منطقه : سردشت   نام شهرستان : دلگان   نام استان : سیستان وبلوچستان   فاصله با مرکز استان: ۴۹۰km نوع محرومیت : انسانهای فقیر مذهبی و مادی و بیچارگی   چند مورد از مشکلات منطقه : مدرسه درمانگاه…