مرور برچسب

اردوی جهادی

تلاش و جهاد

آیا تلاش و جهاد ، تفاوتی با هم دارند ؟ چه رابطه ای بین تلاش و جهاد برقرار است ؟ شاید تصور شود که تلاش و جهاد ، مترادف هم اند و یک معنا دارند و می توانند به جای هم بکاربرده شوند ؛ اما اینطور نیست ، تلاش به معنای صرف کوشش است…

جوان بسیجی

آیا با صرف عضویت جوان در پایگاه بسیج ، می توان به او گفت جوان بسیجی ؟ جوان باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان به او گفت جوان بسیجی ؟ بسیجی بودن امری ظاهری نیست ، بسیجی بودن به داشتن کارت بسیجی نیست ؛ بسیجی بودن به داشتن چند…

پیشنهاد شرکت در اردوی جهادی

آیا تا به حال کسی به شما پیشنهاد شرکت در اردوی جهادی داده است ؟ مدتی پیش یکی از دوستانم پیشنهاد شرکت در اردوی جهادی را به من داد ؛ مردد بودم و نمی دانستم قبول کنم و با او به اردوی جهادی بروم یا قبول نکنم و همین جا بمانم و به کارهای…

ایمان حقیقی

ایمان حقیقی به چه معناست ؟ چه نوع ایمانی ، ایمان حقیقی است ؟ این ها سؤال های مهمی است که دانستن پاسخ آنها بسیار لازم است ؛ مخصوصا در این دوران که افراد و گروه هایی با ظاهری مؤمنانه و ادعای ایمان ، عوام فریبی می کنند. ایمان حقیقی ،…