مرور رده

مناطق محروم و نیازمند به گروه جهادی و تبلیغی

منطقه دهنو کوهستان

نام منطقه : دهنو کوهستان نام شهرستان : رودبار نام استان : کرمان فاصله با مرکز استان : ۶۳۰km نوع محرومیت : نداشتن خدمات رفاهی اولیه چند مورد از مشکلات منطقه : نداشتن مسیر ارتباطی مناسب باشهر بیکاری جوانان خشک شدن قنات…