۳۰ تیر ۱۳۹۷

این صفحه به زودی بارگذاری می شود و شما می توانید از طریق فرم اطلاعات مناطق محروم مناطق محروم خود را معرفی و بزودی مناطق محروم کشور در این صفحه بارگذاری می شود.
بیشتر بخوانید

ثبت نام در اردوهای جهادی
ایام تعطیل که فرا می رسد هر خانواده ای برای فرصت تعطیلی خود برنامه ریزی می کند. هر که به کاری مشغول می شود برخی کارهای عقب مانده خود را انجام می دهند و برخی هم به مسافرت...
بیشتر بخوانید

نام گروه : طهورا نام مسئول گروه : ریحانی استان محل فعالیت : تهران مناطق فعالیت : تهران زمان تاسیس گروه : ۱۳۹۷ نوع گروه : طلاب فعالیت گروه : جهادی تبلیغی تخصص های گروه : ک...
بیشتر بخوانید

نام گروه : شهید سعید صوفی زاده نام مسئول گروه : مهدی حسین زاده مالکی استان محل فعالیت : محلات مناطق فعالیت : اندیکا زمان تاسیس گروه : ۱۳۹۵ نوع گروه : محلات فعالیت گروه :...
بیشتر بخوانید

نام گروه : رهپویان کار و تلاش نام مسئول گروه : علی حیدری استان محل فعالیت : اصفهان مناطق فعالیت : روستای طار زمان تاسیس گروه : ۱۳۹۰ نوع گروه : محلات فعالیت گروه : جهادی ت...
بیشتر بخوانید

نام گروه : سربازان ولایت نام مسئول گروه : هادی غدیری استان محل فعالیت : اصفهان مناطق فعالیت : مناطق محروم استان اصفهان در صورت نیاز خارج از استان اصفهان استان های کرمانشا...
بیشتر بخوانید

نام گروه :  موسسه جهادی سفیر اسلام نام مسئول گروه :  امیر سعادت فر استان محل فعالیت : قم مناطق فعالیت : کشوری زمان تاسیس گروه :  ۱۳۹۷ نوع گروه : طلاب فعالیت گروه : جهادی...
بیشتر بخوانید

گروه جهادی تبلیغی ثارالله
نام گروه : ثارالله نام مسئول گروه : محمد رحیمی استان محل فعالیت : خراسان شمالی مناطق فعالیت : استانی زمان تاسیس گروه : ۱۳۹۷ نوع گروه : محلات فعالیت گروه : جهادی تبلیغی تخ...
بیشتر بخوانید

نام گروه :  شهید سجادطاهرنیا نام مسئول گروه :  عفت رحیمی استان محل فعالیت : هرمزگان مناطق فعالیت : شهرتازیان پایین و تمامی روستاهای محروم همجوار زمان تاسیس گروه :  ۱۳۹۶ ن...
بیشتر بخوانید

گروه جهادی مسلم
نام گروه :  گروهان جهادی مسلم نام مسئول گروه :  آرش تقی نیا استان محل فعالیت : مازندران مناطق فعالیت : سطح کشور زمان تاسیس گروه :  ۹۲ نوع گروه : محلات فعالیت گروه : جهادی...
بیشتر بخوانید