منطقه گزهک

نام منطقه : گزهک

نام شهرستان : ایرانشهر

نام استان : سیستان و بلوچستان

فاصله با مرکز استان: ۴۸۰ کیلومتر

نوع محرومیت : مسکن _ کمبود خدمات رفاهی _ حمل ونقل

چند مورد از مشکلات منطقه :

نداشتن آب لوله کشی

بیکاری جوانان

از بین رفتن دوتا ازقناتها و گیر بودن یک قنات به اندازه ۲۰۰ دراثرریزش

نداشتن مسکن مناسب اهالی روستا

حمل ونقل

دوربودن از شهر ونداشتن خدمات اصطراری مانند ۱۱۵,۱۲۵ ,۱۱۰

نام و تلفن ۲ نفر از افراد شناخته شده منطقه محروم :

۰۹۹۰۵۲۲۸۸۳۴ مسلم پرورش

۰۹۱۵۲۹۰۸۳۳۰ گمشاد پرورش

نام معرفی کننده منطقه : جهادگر

شماره تماس معرفی کننده : ۰۹۱۵۴۳۳۲۰۶۷

گزهک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.