گروه جهادی شهید سجاد طاهرنیا

نام گروه :  شهید سجاد طاهرنیا

نام مسئول گروه :  عفت رحیمی

استان محل فعالیت : هرمزگان

مناطق فعالیت : شهر تازیان پایین و تمامی روستاهای محروم همجوار

زمان تاسیس گروه :  ۱۳۹۶

نوع گروه : محلات

فعالیت گروه : جهادی

تخصص های گروه : فرهنگی تعمیرات سقف پزشکی تهیه سبدغذایی

شماره تلفن مسئول گروه :  “دریافت از مدیریت سایت”

ایام فعالیت : طول سال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.