مرور برچسب

قرآن

آگاهی تاریخی لازمه تبلیغ جهادی

تاریخ ، علم به وقایع درس آموز و عبرت انگیز گذشته و قوانین و سنن الهی حاکم بر آن وقایع است. این نوع نگاه به تاریخ ، بصیرت افزا و راه گشای افراد و جوامع بشری است. قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات خود به بیان حوادث اقوام گذشته پرداخته است.…

بهترین اعمال در پیشگاه خداوند

در زندگی روزمره ما رفتارهایی وجود دارند که بهترین اعمال در پیشگاه خداوند محسوب می شوند. خداوند متعال حساب ویژه ای برای این اعمال قرار داده است. در آیاتی از سوره مبارک انسان به این اعمال اشاره شده است. وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ‏…

محرومان حقیقی عالم

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصحْابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنهَّا مُصْبِحِينَ...(1) ما آنان را همان گونه كه باغداران را آزموديم، مورد آزمايش قرار داديم، آن گاه كه سوگند خوردند كه صبح برخيزند و ميوه آن باغ را…