مرور برچسب

فرهنگی

معاونت مستندسازی گروه جهادی تبلیغی

شرح معاونت مستندسازی بخش مستندسازی در گروه به جهت ارائه گزارش در قبال بودجه­ های دریافتی، ارائه نمونه فعالیت و به تصویر کشیدن سوابق گروه جهادی می­ باشد. در اردوهای جهادی مستندساز نیازمند انتخاب چند نفر به عنوان تصویربردار…

اهل مبارزه بیدار است

کشور امروز خوشبختانه درگیر جنگ نظامى نیست امّا درگیر جنگ سیاسى است، درگیر جنگ اقتصادى است، درگیر جنگ امنیّتى است و بالاتر از همه درگیر جنگ فرهنگى است؛ یعنی یک جنگ است. یک جنگى در کشور وجود دارد. کسى که اهل مبارزه است بیدار است؛ اگر شما در…

فعالیت های جهادی امام باقر علیه السلام

زندگی امام باقر علیه السلام با وجود فشارهای دشمنان و خلفاء سرشار از مبارزه فرهنگی بود و پیوسته فعالیت های جهادی امام باقر علیه السلام فرهنگ غنی اسلام را ترویج و انحرافات دشمنان را سرکوب می نمود. امام باقرعلیه السلام در طول زندگانی و…

فقر مانع پیشرفت مادی و معنوی

فقر از پدیده های شوم اجتماعی است که نه تنها مانع پیشرفت مادی و معنوی فرد و جامعه می شود که در سیه روزی فرد و جامعه، انحطاط ارزش های انسانی و دینی و نیز بی ثبات کردن نظام سیاسی یک کشور تاثیر بسزایی دارد. بشر يك موجود چند بعدي است. از اين…