۲۶ آبان ۱۳۹۷

روایتی زیبا از امام صادق علیه السلام