مرور برچسب

خستگی ناپذیر

مبارزه دائمی خستگی ناپذیر

او امام ماست ، زندگی او برای ما درس است ، از زندگی او باید درس بگیریم ؛ زندگی او برای ما یک پیامی دارد ، آن پیام چیست؟ من آن پیام را در یک کلمه خلاصه میکنم. بدانید پیام زندگی پر ماجرای علی بن موسی الرضا علیهما السلام به ما عبارت است از…