مرور برچسب

تعلیم

تعلیم

چرا پیامبراکرم صلی الله علیه ، به سوی مردم فرستاده شدند ؟ سؤال مهمی است که دانستن پاسخ آن برای مبلغان جهادی الزامی است ، زیرا مبلغ جهادی باید از پیامبراکرم صلی الله علیه ، دنباله رووی کند و اهداف ایشان را ادامه دهد . پاسخ این سؤال…