مرور برچسب

تعجیل در ظهور امام زمان

ظهور تلاش جهادی می خواهد

ظهور تلاش جهادی می خواهد تبلیغ جهادی و مهدویت چرا در طول تاریخ بیشتر مردم انبیا و اولیای زمان خودشان را نپذبرفتند و طرد کردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند و به شهادت رساندند؟ چون جامعه آماده ی پذیرش حق و اجرای عدالت نبود.