مرور برچسب

اهل بیت علیهم السلام

محبوب ترین مردم نزد اهل بیت علیهم السلام

سنت و سیره معصومین b یک موضوع به صورت ویژه و پررنگ مشاهده می شود. معصومین توجه زیادی به مهربانی و خدمت به مردم درمانده و نیازمند داشتند و اصحاب خاص آنان نیز در این زمینه پیرو و عامل بودند به گونه ای که امام جعفر صادق علیه السلام محبوبترین…

توجه به آبروی انسانی در محرومیت زدایی

پیرامون درنظر گرفتن ظرائف کار محرومیت زدائی سابقاً مطرح شد که در میان این همه فعالیتهای جهادیِ محرومیت زدائی و فرهنگی تبلیغی، آفاتی هم وجود دارد. آنچه در ابتدای کار، گروه های جهادی باید به آن توجه کنند این است که یک حرکت جهادی باید با…