مرور برچسب

اقتصاد اسلامی

پیام رسان ها و اقتصاد داخلی

جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است! برخی افراد تا از مشکلی خسارت جدی نبینند و کارد به استخوانشان نرسد برای حل آن مشکل قدمی بر نمی دارند و به دنبال راه حل مناسب نمی گردند. تا مشکلات امنیتی و خسارت های اجتماعی و آشوب به وجود نیاید، عامل…