۲۷ آبان ۱۳۹۷

مسیر حقیقی مجاهدان فی سبیل الله
جهاد فی سبیل الله مسیری است که آرزوی مؤمنان و اولیاء خدا می باشد. راهی که انسان را به مراتب بالای ملکوتی می رساند. آیا مسیر مجاهدت منحصر در حضور در جبهه نظامی و مبارزه سخ...
بیشتر بخوانید

شیوه موثر تبلیغ دین چیست؟
یکی از کارهای تبلیغی علما و روحانیون منبر رفتن و سخنرانی بود. شاید جزء سنتی ترین روش های تبلیغی محسوب شود. برخی قائل اند که زمانه عوض شده و تحولات بسیاری در جامعه بوجود آ...
بیشتر بخوانید

آیا جهاد واجب است ؟
سوالی ذهن بسیاری از جوانان مومن و انقلابی را مشغول کرده است؛ خصوصاً در شرایط این زمان که مسلمانان در جبهه های متعددی در حال مبارزه با مستکران اند، و آن اینکه آیا جهاد واج...
بیشتر بخوانید

طلاب جوان چه زمانی امر تبلیغ را آغاز کنند؟
ذهن بسیاری از طلاب جوان مشغول به این مسأله است که چه زمانی امر تبلیغ را آغاز کنند؟ پاسخ های متفاوتی به این سؤال داده شده ،برخی می گویند که ابتدا طلاب باید سطوح بالای علمی...
بیشتر بخوانید

گداپروری یا منع از صدق
⇐ مسئله ای مطرح می شود که این فعالیتهای محرومیت زدائی مردم را متوقع میکند و کمک رسانی و صدقه دادن به محرومان جز تن پروری و گداپروری نتیجه ای ندارد؟! مسئله کمک رسانی و صدق...
بیشتر بخوانید

تبلیغ مخلصانه برای دشمن
کار فرهنگی در فضای مجازی یک جهاد است اما این فضا اینقدر غبارآلود است که ممکن است ناخواسته در صف دشمن قرار بگیریم و تبلیغ مخلصانه برای دشمن انجام دهیم! اگر خدایی نکرده پیا...
بیشتر بخوانید