مرور رده

نکته های تبلیغ جهادی

مقام فردی که جایگاهش از هزار عابد برتر است

فردی که عبادت خدا می کند و انسان پرهیزگاری است یقیناً نزد خداوند متعال اجر و قرب فراوان و مقام ویژه ای دارد ولیکن امام صادق علیه السلام جایگاهی را به ما معرفی می کنند که حتی از یک فرد عابد پرهیزگار هم بالاتر است. حضرت به یکی از یارانشان…