۳۰ شهریور ۱۳۹۷

حضور جوان مومن در روستا
وقتی یک جوان را مشاهده می کنیم که از خانه و کاشانه خود جدا شده و در راه دین و ایمان به جهاد در راه خدا و خدمت به مردم مشغول شده است به این ایمان افتخار میکنیم. امام خامنه...
بیشتر بخوانید

روحانی جهادی اهل اقدام است
ما البتّه برجام را ابتداً نقض نخواهیم کرد؛ لکن اگر طرف مقابل نقض کند که حالا همین‌طور این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکایند، مدام دارند تهدید میکنند که ما می‌آییم پار...
بیشتر بخوانید

مصیبت جامعه جهانی
مصیبت جامعه جهانی فراغ و غیبت آن منجی بزرگ است وطبق آیه قرآن “خداوند حال هیچ گروهی را تغییر نخواهد داد تا زمانی که خود آن گروه حالشان را تغییر دهند”(۱) اگر بخواهند حالشان...
بیشتر بخوانید

سایت تبلیغ جهادی
سایت تبلیغ جهادی سایتی با محتوای تبلیغ و جهاد می باشد. این سایت با هدف تهیه و تنظیم محتوای تخصصی فعالیت های جهادی ، تبلیغی و محرومیت زدایی توسط گروه خط (خط امام و شهداء)...
بیشتر بخوانید