مرور رده

گروه های جهادی تبلیغی

گروه جهادی فتح

نام گروه : فتح نام مسئول گروه : سید سلمان استان محل فعالیت : مازندران مناطق فعالیت : حاشیه شهر و روستاهای محروم وآسیب دیده زمان تاسیس گروه : اسفند 98 نوع گروه : محلات فعالیت گروه : جهادی تخصص های گروه : عمرانی…

گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی

نام گروه : شهید حاج قاسم سلیمانی نام مسئول گروه : ستار طحانزاده راوری استان محل فعالیت : کرمان مناطق فعالیت : شهرستان راور بخش مرکزی وکوهساران زمان تاسیس گروه : 18اسفندماه 1398 نوع گروه : محلات فعالیت گروه :…

قرارگاه عملیات جهادی فتح

نام گروه : قرارگاه عملیات جهادی فتح نام مسئول گروه : امیرحسین دبیری استان محل فعالیت : مازندران مناطق فعالیت : مناطق محروم کشور زمان تاسیس گروه : اسفند 98 نوع گروه : دانشجویی فعالیت گروه : جهادی تخصص های گروه : عمران و…