منطقه چاروسا

نام منطقه : چاروسا

نام شهرستان : کهگیلویه

نام استان : کهگیلویه و بویر احمد

فاصله با مرکز استان : ۴ساعت

نوع محرومیت : فرهنگی عمرانی پزشکی

چند مورد از مشکلات منطقه :

عدم اشتغال نیروی انسانی فراوان
محرومیت کلی و فقر عمومی

نام و تلفن ۲ نفر از افراد شناخته شده منطقه محروم :

امیدواری
۰۹۱۷۱۴۸۵۰۲۷
رجایی
۰۹۱۷۵۹۶۷۵۴۷

نام معرفی کننده منطقه : فرهاد بژند

شماره تماس معرفی کننده : ۰۹۱۷۰۲۰۲۵۹۳

 

منطقه چاروسا
منطقه چاروسا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.