منطقه حفار شرقی

نام منطقه : حفار شرقی

نام شهرستان : خرمشهر

نام استان : خوزستان

فاصله با مرکز استان : ۱۳۰ کیلومتر

نوع محرومیت : همه جانبه

چند مورد از مشکلات منطقه :

بیکاری
اعتیاد
آب شرب غیربهداشتی
فرهنگی
ورزشی
عمرانی
تجهیزاتی آموزشی
معیشتی
و…..

نام و تلفن ۲ نفر از افراد شناخته شده منطقه محروم :

۰۹۳۹۵۱۶۲۵۶۶

نام معرفی کننده منطقه : سید محمد رضا مرعشی

شماره تماس معرفی کننده : ۰۹۳۹۵۱۶۲۵۶۶

منطقه حفار شرقی
منطقه حفار شرقی
منطقه حفار شرقی
منطقه حفار شرقی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.