منطقه چَکُرآباد

نام منطقه : چَکُرآباد

 

نام شهرستان : دلگان

 

نام استان : سیستان وبلوچستان

 

فاصله با مرکز استان: ۳۵۰ km

 

نوع محرومیت : خوراک وپوشاک تعلیم وتربیت

 

چند مورد از مشکلات منطقه :

عدم مسکن مناسب
پوشاک
نداشتن شغل مناسب افراد روستا وبیکاری
اعتیاد جوانان
نداشتن امکانات بهداشتی
فرهنگی
تربیتی

 

نام و تلفن ۲ نفر از افراد شناخته شده منطقه محروم :

۰۹۱۵۰۲۰۹۸۷۲ دادمحمد نارویی
۰۹۱۵۶۳۲۲۶۸۳ علی اکبر نارویی

 

نام معرفی کننده منطقه :

جهادگر

 

شماره تماس معرفی کننده :

۰۹۱۵۴۳۳۲۰۶۷

منطقه چَکُرآباد
منطقه چَکُرآباد