الگوی عالی جوانان

اگر بخواهیم الگویی را برای جوانان معرفی کنیم ابتدا باید توجه کنیم که این الگو هم سن و سال جوانان باشد یعنی نمونه ای که معرفی می کنیم خودش جوان باشد ؛ الگوی عالی جوانان ، یعنی  کسی که در سن جوانی به عالی ترین مراتب و مقامات رسیده باشد.

شایسته است چنین کسی الگوی عالی جوانان باشد و همه جوانان سعی کنند تا حد امکان خود را شبیه او کنند و از شیوه ی زندگی او و خصوصیات و صفات عالی او سرمشق بگیرند و او را به عنوان یک نمونه ی تمام عیار ببینند.

الحمدلله ما این نمونه ی عالی را داریم ، امام خامنه ای این نمونه را به ما معرفی می کنند:

پدر امام زمان عزیز ما با آن همه فضیلت، با آن همه مقامات، با آن همه کرامات، وقتی با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سال داشت؛ این میشود الگو؛ جوان احساس میکند یک نمونه‌ی عالی در مقابل چشم دارد.  [۱]

[۱] مقام معظم رهبری ۱۰/۱۲/۹۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.