چه کسی به خدا و رسولش ایمان دارد؟!

پرده اول

پیامبر نماز می خواند و حسین ، پسر کوچک فاطمه ، کنار پدربزرگ ؛ هر وقت پیامبر سجده می کند ، حسین بر پشت ایشان می نشیند و پاهای کوچکش را تکان می دهد ، پیامبر آرام نوه ی عزیزش را بلند می کند و سر از سجده بر می دارد و دوباره که به سجده می رود حسین به پشت پدربزرگ میرود ؛ این کار تا پایان نماز ادامه دارد…

مرد یهودی که با تعجب این صحنه را نگاه می کرده ، می گوید: ای محمد با کودکان طوری رفتار می کنی که ما آنگونه رفتار نمی کنیم!

پیامبر می فرمایند: اگر به خدا و رسولش ایمان داشتید با کودکان مهربان می شدید.[۱]

پرده دوم

عبدالله بن عتبه کنار امام حسین نشسته است که علی ، پسر امام حسین، وارد می شود؛ حسین فرزندش را صدا میزند، در آغوش میفشارد و میبوسد و میگوید : فدایت شوم که چقدر خوش بو و خوش رویی…[۲]

پرده سوم

مصیبت روز عاشورا گذشته اما کودکان نمی دانند که دقیقا چه اتفاقی افتاده ؛ آنها سختی هارا به خیال خوش وعده ی مادران که گفته اند پدرانتان از سفر بازمی گردند ، تحمل می کنند.

رقیه دختر کوچک امام حسین که روز سختی را در کاخ یزید سپری کرده ، خواب میبیند که بابا از سفر آمده ، ناگهان از خواب بیدار میشود و بهانه ی بابا را می گیرد…

یزید که از سر و صدا بیدار شده ، دستور می دهد بچه را ساکت کنند؛ با سر پدر…[۳]

پرده چهارم

کودک های یمنی و فلسطینی سرگرم بازی های کودکانه اند که ناگهان آسمان از جنگنده های هوایی تاریک میشود و …

 

·       چه کسی به خدا و رسولش ایمان دارد؟!

 

 

[۱] بحارانوار جلد ۴۳ ص ۲۹۶
[۲] همان ج ۴۶ ص ۱۹
[۳] کامل بهائی ص ۵۲۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.