هدف اردوی جهادی

هدف اردوی جهادی

برخی از کسانی که می خواهند به اردوی جهادی بروند ، تنها هدف اردوی جهادی را ساخت حمام یا مدرسه برای محرومین می دانند ؛ اما ممکن است بعد از رفتن به منطقه ببینند که اهالی منطقه از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند و نوع زندگیشان بر طبق آداب و رسومیشان اینچنین است لذا نسبت به اردوی جهادی بی انگیزه و دلسرد می شوند و حتی در بین اردو تصمیم به ترک اردو میگیرند ؛ دلسردی جهادگرانی که تصورشان از اردوی جهادی تنها محرومیت زدائی مادی باشد کاملا طبیعی است .

باید توجه داشت که فقر برخی مناطق محروم بیشتر از اینکه مادی باشد ، محرومیت معنوی است و گروه های جهادی از طرح های عمرانی به عنوان ابزاری برای تمدن سازی و ترویج سبک زندگی اسلامی ، استفاده می کنند. کار های عمرانی و سایر خدمات جهادگران در راستای هدف بلندی است و آن تأثیر گذاری فرهنگی و تقویت ریشه های اعتقادی مردم منطقه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.