جهادگران خستگی ناپذیر

جهادگران خستگی ناپذیر

مثال جهادگران خستگی ناپذیر مثال اسب عربی است ، اسب عربی خستگی ناپذیر است ؛ دیگر اسب ها بعد از مدتی دوندگی خسته می شوند و استراحت می کنند ولی اسب عربی استراحت نمی کند و همچنان می دود. جهادگران هم  مثل اسب عربی اند ، خستگی ناپذیر

از بین میلیون ها نفری که در ۸ سال دفاع مقدس راهی جبهه ها شدند فقط چند هزار نفر لایق شهادت شدند ، شهادت ، مزد جهاد است ؛ مدال شهادت پاداش جهادگران خستگی ناپذیر است ؛ شهید باقری که یکی از این جهادگران خستگی ناپذیر بود ، می گفتند : کار برای خدا خستگی ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.