ما می توانیم

ما می توانیم

ما می توانیم یعنی …

هر پیشرفتی که تا امروز کرده ایم از اعتماد به خود حاصل شده است ، ما می توانیم گفتیم و توانستیم و جلو رفتیم ؛ در مقابل در زمینه هایی که منتظر یاری غیر بودیم ، درجا زدیم.
کسی شایسته ی پیشبرد کشور است که ما می توانیم را از اعماق قلبش فریاد بزند ؛ ما می توانیم چون منطقی ترین ایدئولوژی را داریم ، ما می توانیم چون اسلام را داریم ، ما می توانیم چون بهترین الگو را داریم ، ما میتوانیم چون انسان کامل الگوی ماست ، ما می توانیم چون در نقشه ی راه ما هیچ بن بستی نیست ، ما می توانیم چون هیچ دلیلی برای نتوانستن نداریم…
آینده ی انقلاب روشن است ؛ ما باور داریم که می توانیم.

ما می توانیم یعنی …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.