منطقه قدمگاه رضوی

محرومیت فرهنگی قدمگاه
متطقه قدمگاه

نام منطقه :  قدمگاه رضوی

 

نام شهرستان : نیشابور

 

نام استان : خراسان رضوی

 

فاصله با مرکز استان: ۹۰ کیلومتر

 

نوع محرومیت : فرهنگی

 

چند مورد از مشکلات منطقه :

به علت زائرهای زیاد از سراسر کشورهای مسلمان نیلزمند زبان دان پاکستانی هندی افغانی ارمنستانی ترکمنستانی ترکیه ای و عراقی و عربستانی هستیم

 

نام و تلفن ۲ نفر از افراد شناخته شده منطقه محروم :

۰۹۱۲۷۴۷۵۴۷۹
۰۹۱۲۷۴۶۳۶۴۱

 

نام معرفی کننده منطقه : هادی گرمابی

 

شماره تماس معرفی کننده : ۰۹۱۲۷۴۷۵۴۷۹

 

سایت تبلیغ جهادی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.