منطقه طالقان منوجان

نام منطقه :   طالقان

  

نام شهرستان : منوجان

 

نام استان : کرمان

 

فاصله با مرکز استان: ۳۵۰کیلومتر

 

نوع محرومیت : عمرانی – معیشتی

 

چند مورد از مشکلات منطقه :

سرویس مسجد و خوراک بعضی مردم

 

 نام و تلفن ۲ نفر از افراد شناخته شده منطقه محروم :

۰۹۲۱۱۰۵۹۲۵۶

 

نام معرفی کننده منطقه :

 

شماره تماس معرفی کننده : ۰۹۲۱۱۰۵۹۲۵۶

 

 

منطقه منوجان کرمان
منطقه منوجان کرمان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.