زیربنای حرکت جهادی

زیربنای حرکت جهادی
زیربنای حرکت جهادی

حرکت جهادی، حرکتی است که ثمره داشته باشد و همانطور که درختی میوه می دهد که خاک و ریشه ی آن سالم است ، حرکت جهادی باید زیربنای محکمی داشته باشد.

اما زیربنای حرکت جهادی چیست؟

امام خامنه ای زیربنای حرکت جهادی را عشق و ایمان، بصیرت و همت؛ معرفی می کنند و می فرمایند: انسانی که ایمان ندارد، محوری برای حرکت خود نمیتواند تصویر کند. انسانی که از احساس عاشقانه و عمیق قلبی برخوردار نیست، نمی تواند این حرکت را ادامه دهد و استمـرار بخشد. انسانی که همـت ندارد، به کارهای کوچک، به فرازهای محـدود اکتفاء می کند؛ چشم به برترین قله‌ها نمی دوزد. انسانی که بصیرت ندارد، راه را عوضی می رود؛ اگر عشق و ایمانی هم در او هست، آنرا در راه غلط مصرف می کند، کج راهه می رود.

بیانات در دیدار جهادگران بسیج سازندگی –  ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.