جهادگرِ منتظر بن بست ندارد …

مجاهد منتظر اینگونه است ...
جهادگرِ منتظر بن بست ندارد…

مجاهد منتظر اینگونه است…

مجاهدان در زمان غیبت در بیعت امام زمانشان وفادارند. توقف و خستگی ندارند همچون مجاهدان و رزمندگان انقلاب و دفاع مقدس که ذره ای از حرکت نایستادند.

شهید آیت الله بهشتی میگفت:

تنها موقعی سر پا نیستیم که

یا کشته شویم ویا زخم بخوریم و به خاک بیفتیم،

و اِلاّ هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.