جای خالی مدرس …

جای خالی مدرّس
جای خالی مدرّس

مدرّس خصوصیت عمده‌اش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمیکرد.

امام خامنه ای ۱۳۷۸/۱۱/۲۶

جای خالی مدرّس در مجلس امروز ما احساس می شود. آنچه انقلاب از نماینده ها و دست نشانده های خود می خواهد شجاعت و استواری در برابر تهدیدهای دشمن و منافقین داخلی است… دلسوزی نسبت به توده مردم مخصوصاً محرومین است. یک نماینده لازم است به محرومین جامعه رسیدگی کند و عدالت را در جامعه پیداه کند و از چهره آن محرومیت زدائی می کند. اگر نماینده مردم به دنبال دنیاپرستی و قدرت طلبی نباشد عمرش را صرف خدمت به مردم و کمک به مناطق محروم منطقه خود می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.