طلبه جهادی شهید شرافتی

طلبه جهادی شهید شرافتی
طلبه جهادی شهید شرافتی

تا می توانید معلومات خود را نسبت به قرآن و به طور کلی اسلام بالا برید، از آن مهمتر این که بر دانسته های خود جامه عمل بپوشانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.