مبارز جهادی شهید ابراهیم رشید

مبارز جهادی شهید ابراهیم رشید
مبارز جهادی شهید ابراهیم رشید

مبارز جهادی شهید ابراهیم رشید:

در هر نقطه و کاری مشغول هستید با دقت به آن بپردازید تا انقلاب به دست صاحب اصلی آن بیفتد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.