مبلغ جهادی و بهار قرآن

ماه رمضان بهار قرآن است. قرآن بهترین داروی دردهای روحی انسان و راهنمای زندگی فردی و اجتماعی بشراست.

مبلغ جهادی که در این ماه وظیفه خود را به خوبی شناخته و مجاهدت دینی و فرهنگی خود را جامه عمل پوشانده، از قرآن غافل نشده و علاوه بر انس شخصی خود با کلام خدا به نشر، آموزش و تبیین آن می پردازد و بندگان خدا را بیش از پیش با کلام خدا آشنا می کند، تا جانها را با آیات وحی جلا دهد و قلبها را با نور قرآن با صفا کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.