مبلغ جهادی در جبهه مبارزه در فضای مجازی

هنگام حضور در جبهه مبارزه در فضای مجازی باید به این موضوع توجه داشته باشیم که کجای این جبهه  قرار داریم و چه نقشی برای خود ترسیم نموده ایم؟

یک مبلغ جهادی در جبهه مبارزه در فضای مجازی یا یک پستچی فعال مجازی که فردی منفعل و دست بسته است که صرفاً نقش یک پستچی از همه جا بی خبر را بازی می کند که فقط خود را موظف به جابجایی یک سری بسته می داد و لزومی به شناخت و آگاهی نسبت به محتوای آن ها ندارد !؟ برای اینکه  یک مبلغ جهادی در جبهه مبارزه درفضای مجازی باشیم باید پیش از هر کلیک با خود فکر کنیم که آیا آمادگی مواجهه با انواع شبهه ها و اندیشه های مادی گرایانه و منحرفانه را داریم یا خیر؟ عکس العمل ما نسبت به این شبهه ها چگونه باید باشد؟ باید در شبکه های اجتماعی به آنان پاسخ دهیم و با ارسال کننده آن به بحث بپردازیم یا سعی در سانسور و حذف وی به کار ببندیم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.