روحیه انقلابی و جهادی

روحیه جهادی
روحیه انقلابی و جهادی

تقابل حق و باطل از سنت های الهی است که تا ظهور آخرین حجت حق ادامه خواهد داشت. امروز نیز کسانی که می خواهند در جبهه حق باشند ، از سوی جبهه باطل با تهدیدات نظامی، تحریم های اقتصادی و تهاجم فرهنگی ، مواجه اند.

آیا در چنین شرایطی، با هر روحیه ای می توان حرکت کرد؟ آیا حرکت و تلاش در جهت رشد جامعه اسلامی و زمینه سازی برای ظهور آخرین منجی، علی رغم عقب ماندگی چند قرنه ما از جبهه باطل در همه عرصه ها و تنهایی ما در جهان امروز با بی تفاوتی ممکن است؟

با اندکی تأمل به این پرسش ، پاسخ منفی خواهد بود اما حقیقتا راهکار کدام است؟

ما برای سرافرازی در این تقابل حساس و سرنوشت ساز و برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی، نیازمند روحیه حماسی و جهادی هستیم.

روحیه انقلابی و جهادی ، در مقابل روحیه هایی چون بی تفاوتی و بی شکلی است. يعني كسي مي تواند در حوزه جامعه و سياست مفيد واقع شود كه روحيه انقلابی و جهادی در وجود او جريان داشته باشد.

از این رو هر تشکل اجتماعی و هر برنامه فکری، تبلیغی و تربیتی که در راستای اهداف انقلابی و نظام انقلاب اسلامی ایران شکل می گیرد باید به تقویت روحیه انقلابی و جهادی بپردازد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.