مجاهدت های فرهنگی و روشنگرانه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

عبدالعظیم حسنی
مجاهدت های فرهنگی و روشنگرانه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

از عوامل مؤثر در سعادت و موفقیّت انسان ها داشتن نیاکان شایسته است؛ چرا که در سایه وجود چنین بستر مناسبی است که مقدمات پرورش انسان های شایسته فراهم می گردد. حضرت عبدالعظیم علیه السلام از این موهبت و نعمت ارزشمند الهی برخوردار بودند. نَسَب وی با چهار واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام می رسد. به شهادت اسناد تاریخی تک تک اجداد حضرت عبدالعظیم علیه السلام انسان های پرهیزگار، مجاهد، اندیشمند و همواره در پیروی و حمایت از خاندان پیامبر علیهم السلام ثابت قدم بودند و در هر برهه ای با توجّه به اوضاع حاکم بر جامعه به انجام دادن وظیفه و نشر معارف و حفظ ارزش های اسلامی پرداخته اند.

هرچند حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام همانند بسیاری از فرزندان سادات حسنی در مقابل حکام ظالم عصر خود به قیام مسلحانه و مبارزه نظامی دست نزد، امّا از طریق فعالیت ها و مجاهدت های فرهنگی و روشنگرانه جلوی بسیاری از توطئه های آنان را می گرفت. وی در این شیوه مبارزه به تحکیم جایگاه امامان معصوم و افشای ستم غاصبان حکومت اسلامی می پرداخت و در سخت ترین اوضاع به گسترش معارف اسلامی و نشر معارف اهل بیت مشغول بود. نقل می کنند وقتی خلیفه عباسی امام هادی علیه السلام را زیر نظر گرفته و مانع ارتباط آن حضرت با مردم بود، حضرت عبدالعظیم علیه السلام به هر زحمتی که بود خود را به آن حضرت رساند تا عهده دار مسئولیت هایی از طرف امام هادی علیه السلام شود. چون متوکل این موضوع را شنید، دستور دستگیری آن حضرت را صادر کرد. ایشان با به وجود آمدن چنین شرایطی، از دیار خود هجرت کرد و در شهر ری اقامت گزید و در آنجا نیز به روشنگری و هدایت مردم پرداخت و در همان سرزمین بدرود حیات گفت.

همین ویژگی ها و مجاهدت های فرهنگی و روشنگرانه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بود، که امام هادی علیه السلام در شأن ایشان فرمود: « اگر قبر عبدالعظیم حسنی را زیارت کنید، گویا قبر حسین بن علی علیه السلام را زیارت کرده اید».(۱)

 

۱- معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۴۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.