جهاد به منزله جنگ نرم

عموم نظریه های مطرح توسط عالمان جهان اسلام، ناظر بر رزمی و نظامی دیدن جهاد است و آن را اقدامی نظامی و همسان با قتال دانسته اند که در مواردی جنبه تدافعی دارد، در صورتی که بررسی آیات قرآن بیانگر آن است که جهاد به منزله «جنگ نرم» است و در این میان، جهاد نظامی، تنها به عنوان مصداقی از جهاد است. در نتیجه هرگونه اقدام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و … که در قالب های مختلف سخنرانی، نگارش مطلب، مسافرتهای تبلیغی، تجمع، تظاهرات، ساخت فیلم و … به منظور فراهم آوری زمینه های مناسب برای دست یابی مردم به اسلام و حقیقت آن و رسیدن به مقامات کمالی انسان باشد ، خود مصداقی از جهاد و گونه ای از جنگ نرم محسوب شده و در نتیجه از فضایل و پاداشهایی که خداوند متعال برای مجاهدین در نظر گرفته، بهره مند خواهند شد؛(۱)ان شاءالله

  1. ر.ک: مقاله جهاد؛ مقوله ای فرهنگی ـ اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ، محمد جانی پور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.