اهتمام بسیار امام علی علیه السلام به محرومان

در نگاه معصومین خاصه امیرمومنان علی علیه السلام رفع نیاز نیازمندان، مسئولیت بزرگ انسانی و ایمانی است که غفلت از آن در هیچ شرایطی روا نیست. اهتمام بسیار امام علی علیه السلام به محرومان چنان بود که غم بینوایان، حضرت را به شدت اندوهگین می ساخت. زمانی که حضرت علاوه بر ثروت شخصی، بیت المال مسلمانان را نیز در اختیار داشت، طعم گرسنگی را هر شب می چشید حتی پس از آنکه تمام بینوایان پیرامون خود را اطعام می نمود، باز آسوده خاطر نبود و می فرمود: «شاید در حجاز و یمامه، کسانی باشند که هنوز از یافتن قرص نانی عاجزند و هیچ خاطره ای از سیری بر ذهنشان نقش نبسته است.» چه زیباست اگر ما نیز بتوانیم از اهتمام بسیار امام علی علیه السلام به محرومان درس بگیریم و در حد امکان به فقیران و محرومان خصوصاً افرادی که در نقاط دور دست زندگی می کنند، کمک نماییم تا آنها نیز از نعمت رفاه و آسایش برخوردار گردند و روزی شاهد ریشه کن شدن فقر در جامعه اسلامی باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.