وظیفه جهادی طبقات تمکن دار …

جهاد طبقات متمکن

و چه نیکوست که طبقات تمکن دار، به طور داوطلب برای زاغه و کپر نشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت، در آن است و از انصاف به دور است که یکی بی خانمان و یکی دارای آپارتمان ها باشد.

صحیفه نور ج ۱۰، ص ۳۳۴

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.